Tỳ hưu đá NBS-TH16

Theo dân gian, Tỳ Hưu là loại thú hung mãnh nhưng lại mang ý nghĩa tốt lành. Điều đặc biệt ở Tỳ Hưu là không có hậu môn đằng sau, nghĩa là chỉ có “ăn” không có “nhả”. Chất liệu tạo hình Tỳ Hưu rất phong phú, từ gỗ, nhựa, đồng,…nhưng để mang lại năng lượng cao nhất phong thủy phải kể đến chất liệu đá. 

Liên hệ

Mã sản phẩm: NBS-TH16 Danh mục:

Theo dân gian, Tỳ Hưu là loại thú hung mãnh nhưng lại mang ý nghĩa tốt lành. Điều đặc biệt ở Tỳ Hưu là không có hậu môn đằng sau, nghĩa là chỉ có “ăn” không có “nhả”. Chất liệu tạo hình Tỳ Hưu rất phong phú, từ gỗ, nhựa, đồng,…nhưng để mang lại năng lượng cao nhất phong thủy phải kể đến chất liệu đá. 

Tỳ hưu đá NBS-TH16
Tỳ hưu đá NBS-TH16