Tượng con voi đá trắng VDT-DN08

Liên hệ

Tượng con voi đá trắng mã DN08 : Kích thước cao 2550 Dài 1670 . 

Mã sản phẩm: VDT-DN08 Danh mục:

Tượng con voi đá trắng mã DN08 : Kích thước cao 2550 Dài 1670 . 
Đơn vị sản xuất : NinhBinhStone
Thời gian sản xuất : 50 ngày

Tượng con voi đá trắng VDT-DN08
Tượng con voi đá trắng VDT-DN08