Hòn non bộ NBS-NB09

Hòn non bộ có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế sân vườn và kiến trúc Việt Nam. Nhiều gia đình trưng bày hòn non bộ ở sân trước để làm cảnh.

27.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm: NBS-NB09 Danh mục:

Hòn non bộ có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế sân vườn và kiến trúc Việt Nam. Nhiều gia đình trưng bày hòn non bộ ở sân trước để làm cảnh.

Hòn non bộ NBS-NB09
Hòn non bộ NBS-NB09