Mộ đá thiết kế theo thước lỗ ban phong thủy

Quy trình thiết kế mộ đá :

– Thu thập thông tin khách hàng và yêu cầu khách hàng tư vấn thiết kế khuôn viên mộ phần.

– Tư vấn về địa điểm đặt và hướng yêu cầu.

– Chọn thước lỗ ban theo phong thủy.

Yêu cầu khách hàng :

– Cung cấp mẫu mộ đá theo tiêu chuẩn đã chọn.

– Thước lỗ ban đỏ theo cung.

 

Mộ đá thiết kế theo thước lỗ ban phong thủy

– Khảo sát vị trí xe cẩu lắp đặt hàng.