La hán kỵ tượng NBS-TLH09

18.000.000 VNĐ

La Hán Kỵ Tượng – Ca-lý-ca 迦哩迦 (Kalica)Tên của Ngài là Ca-lý-ca 迦哩迦 (Kalica), trước khi xuất gia làm nghề huấn luyện voi. Khi Tôn giả chứng quả A-la-hán, đức Phật bảo Ngài nên ở tại quê hương mình (Tích Lan) để ủng hộ Phật pháp.

Mã sản phẩm: NBS-TLH09 Danh mục:

La Hán Kỵ Tượng – Ca-lý-ca 迦哩迦 (Kalica)Tên của Ngài là Ca-lý-ca 迦哩迦 (Kalica), trước khi xuất gia làm nghề huấn luyện voi. Khi Tôn giả chứng quả A-la-hán, đức Phật bảo Ngài nên ở tại quê hương mình (Tích Lan) để ủng hộ Phật pháp.

La hán kỵ tượng
La hán kỵ tượng