Hòn non bộ NBS-NB12

40.000.000 VNĐ

Hòn non bộ có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế sân vườn và kiến trúc Việt Nam. Nhiều gia đình trưng bày hòn non bộ ở sân trước để làm cảnh.

Mã sản phẩm: NBS-NB12 Danh mục:

Hòn non bộ có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế sân vườn và kiến trúc Việt Nam. Nhiều gia đình trưng bày hòn non bộ ở sân trước để làm cảnh.

Hòn non bộ NBS-NB12
Hòn non bộ NBS-NB12