Chân tảng đá NBS-CTĐ11

550.000 VNĐ

Chân tảng đá hay còn gọi là đá kê cột, hoặc đá kê chân cột nhà dùng để kê cột gỗ, cột đá, làm nhà thờ , nhà gỗ, nhà cổ …
Chân tảng đá có hai loại chính:
chân tảng bồng
chân tảng bệt

Mã sản phẩm: NBS-CTĐ11 Danh mục:

Chân tảng đá hay còn gọi là đá kê cột, hoặc đá kê chân cột nhà dùng để kê cột gỗ, cột đá, làm nhà thờ , nhà gỗ, nhà cổ …

Chân tảng đá có hai loại chính:

  • chân tảng bồng
  • chân tảng bệt
Chân tảng đá NBS-CTĐ11
Chân tảng đá NBS-CTĐ11