Chân tảng đá NBS-CTĐ08

Liên hệ

Chân tảng đá hay còn gọi là đá kê cột, hoặc đá kê chân cột nhà dùng để kê cột gỗ, cột đá, làm nhà thờ , nhà gỗ, nhà cổ …
Chân tảng đá có hai loại chính:
chân tảng bồng
chân tảng bệt

Mã sản phẩm: NBS-CTĐ08 Danh mục:
Chân tảng đá NBS-CTĐ08
Chân tảng đá NBS-CTĐ08