Chân tảng đá NBS-CTĐ07

Chân tảng đá hay còn gọi là đá kê cột, hoặc đá kê chân cột nhà dùng để kê cột gỗ, cột đá, làm nhà thờ , nhà gỗ, nhà cổ …
Chân tảng đá có hai loại chính:
– chân tảng bồng
– chân tảng bệt

Liên hệ

Mã sản phẩm: NBS-CTĐ07 Danh mục:
Chân tảng đá NBS-CTĐ07
Chân tảng đá NBS-CTĐ07