Chân tảng đá NBS-CTĐ06

Chân tảng đá hay còn gọi là đá kê cột, hoặc đá kê chân cột nhà dùng để kê cột gỗ, cột đá, làm nhà thờ , nhà gỗ, nhà cổ …
Chân tảng đá có hai loại chính:
chân tảng bồng
chân tảng bệt

Liên hệ

Mã sản phẩm: NBS-CTĐ06 Danh mục:
Chân tảng đá NBS-CTĐ06
Chân tảng đá NBS-CTĐ06