Chân tảng đá NBS-CTĐ05

550.000 VNĐ

Mã chân tảng đá CTĐ05 được sản xuất khoét rỗng giữa dành cho cột nhà thờ đổ bê tông được kết hợp giả đá.

Mã sản phẩm: NBS-CTĐ05 Danh mục:

Mẫu chân tảng đá CTĐ05 được sản xuất khoét rỗng giữa dành cho cột nhà thờ đổ bê tông được kết hợp giả đá.

Thường kích thước khoét hoặc cắt đôi chân tảng với đường kính 22-30cm, tùy vào kích thước của nhà thờ hoặc chùa.

Thông thường khi nhận bản vẽ thiết kế quý khách hàng cần hỏi rõ thông tin để có thể sản xuất đá theo tiêu chuẩn phù hợp với cột.

Chân tảng đá NBS-CTĐ05
Chân tảng đá NBS-CTĐ05